Antwoord op vragen over het sociaal domein

COVID-19

Regels van ISD Brabantse Wal


Onderstaand treft u informatie aan over de regelingen:
(1.) Tijdelijke Overbruggingsregeling Zelfstandig Ondernemers (TOZO)
(2.) Tijdelijke ondersteuning noodzakelijke kosten (TONK)
(3.) Ondersteuning voor zelfstandigen in het 4e kwartaal 2021

(1.) Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers 5

Veel zelfstandig ondernemers worden financieel getroffen door de coronacrisis. Het kabinet en de gemeente doen er alles aan om te helpen. Er is daarom voor hen een ondersteunende regeling in het leven geroepen: de Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo).

Wel of geen recht op Tozo?
Controleer eerst of u recht heeft op Tozo 5. Doe de Tozo check via https://krijgiktozo.nl/.

Wat kan ik met Tozo 5 aanvragen?
Met Tozo kunt u aanvullende uitkering voor levensonderhoud en/of een lening voor bedrijfskapitaal om liquiditeitsproblemen als gevolg van de coronacrisis op te vangen.

Eerder Tozo aangevraagd?
De Tozo is per 1 juli 2021 verlengd.
Hebt u al eerder de Tozo gehad en is de laatste datum waarop u Tozo heeft ontvangen korter dan 3 maanden geleden? Dan hoeft u niet opnieuw alle bewijsstukken aan te leveren. Is uw identiteitsbewijs niet meer geldig of is uw bankrekeningnummer gewijzigd? Dan moet u deze bewijsstukken opnieuw aanleveren. Is het langer dan drie maanden geleden dat u Tozo heeft ontvangen? Dan moet u alle bewijsstukken opnieuw aanleveren.

Nog geen Tozo aangevraagd?

 • Aanvragen kan tot 1 oktober 2021 voor maximaal 3 maanden.
 • Vraagt u in juli aan dan kunt u aanvragen vanaf 1 juli 2021. U kunt dan niet aanvragen met terugwerkende kracht. Daarvoor was Tozo 4, die t/m 30 juni 2021 was aan te vragen.
 • Vanaf 1 augustus 2021 kunt u aanvragen met terugwerkende kracht tot de 1e dag van de voorliggende kalendermaand. Vraagt u de uitkering bijvoorbeeld aan op 18 augustus 2021? Dan kunt u de uitkering aanvragen vanaf 1 juli 2021.

Tozo 4 is niet meer beschikbaar. Tozo 5 kunt u aanvragen t/m 30 september 2021.

Kan ik een voorschot aanvragen?
Bij Tozo 5 is het niet mogelijk een voorschot aan te vragen.

Kan ik een uitkering én een lening aanvragen?
Ja, dat kan.

Achteraf toch een lening aanvragen?
Hebt u alleen de uitkering aangevraagd en wilt u achteraf toch ook nog de lening voor bedrijfskapitaal aanvragen? Dan moet u opnieuw een aanvraag doen. Voor de lening voor bedrijfskapitaal worden namelijk andere vragen gesteld en u moet andere bewijsstukken opsturen.

Een 2e, 3e of 4e lening aanvragen via Tozo 5?
U kunt met Tozo 5 een lening aanvragen voor bedrijfskrediet, ook als u in Tozo 1, Tozo 2, Tozo 3 en/of Tozo 4 al een lening hebt ontvangen. Voor de lening geldt een maximum van 10.157 euro voor Tozo 1, 2, 3, 4 en 5 samen. Een lening is niet mogelijk als u surseance of faillissement heeft aangevraagd of verkregen.

Omzet ZZP weggevallen, nog wel een baan in loondienst
Tozo is een aanvulling tot bijstandsniveau. Is uw (huishoud)inkomen uit loondienst gelijk of meer dan bijstandsniveau, dan heeft u geen recht op Tozo. Is het inkomen lager, dan wel.

Wanneer heb ik een partner voor Tozo?
U bent partners als u

 • bent getrouwd of geregistreerd partner bent of
 • op hetzelfde adres woont en
 • samen een huishouden heeft (u zorgt voor elkaar en draagt beiden bij aan de kosten van de huishouding) of
 • ex-echtgenoten of ex-partners bent of
 • samen een kind heeft of
 • u het kind van uw partner heeft erkend of uw partner uw kind heeft erkend of
 • ergens anders als partners geregistreerd staat (bijvoorbeeld bij de Belastingdienst of als meeverzekerde bij een zorgverzekering)

U vraagt Tozo 5 samen aan. U vult dus 1 keer het aanvraagformulier Tozo 5 in. Kamerhuurders of kostgangers zijn geen partner. Een volwassen thuiswonend kind of ouders waar u voor zorgt ook niet.

Wat is het sociaal minimum vanaf 1 januari?
Voor gehuwden en samenwonenden

 • beiden van 21 jaar tot AOW-leeftijd € 1.541,00;
 • 1 van ons 21 tot AOW-leeftijd, 1 van ons AOW-leeftijd € 1.627,08;
 • 1 van ons 18 tot 21 jaar, 1 van ons 21 tot AOW-leeftijd, met  kinderen € 1.344,99;
 • 1 van ons 18 tot 21 jaar, 1 van ons  21 tot AOW-leeftijd, zonder  kinderen € 1.036,79;
 • beiden van 18 tot 21 jaar, met kinderen € 840,78;
 • beiden van 18 tot 21 jaar, zonder kinderen € 532,58.

Voor alleenstaanden of alleenstaande ouders:

 • van 21 tot AOW-leeftijd € 1.078,70;
 • van 18 tot 21 jaar € 266,29.

Dit zijn de bijstandsnormen per 1 juli 2021 (inclusief vakantiegeld). U heeft alleen recht op een uitkering van Tozo 5 als uw (gezamenlijk) netto inkomen lager is dan het sociaal minimum.

Vragen over betaling en het besluit

Besluit en uitkeringsspecificatie
Wij proberen complete aanvragen binnen 4 weken af te handelen. U hoeft niet over de status van uw aanvraag te bellen. U krijgt vanzelf een brief met het besluit. Als uw aanvraag wordt toegekend hoeft u niets te doen, behalve als uw situatie verandert. U ontvangt per post een uitkeringsspecificatie. Hierop staat hoe het bedrag dat u hebt ontvangen is samengesteld. Op Mijn Gemeente kunt u zien wat de status is van uw aanvraag (ontvangen, in behandeling of afgehandeld).

Lening
Hebt u een lening voor bedrijfskapitaal aangevraagd? Ook dan proberen wij binnen 4 weken na ontvangst van uw complete aanvraag een besluit te nemen.

Bedrag lager dan verwacht?
Het kan zijn dat u minder hebt gekregen dan € 1.000,- voor een alleenstaande of € 1.500,- voor een gezin. Dat komt door de inkomsten die u bij de aanvraag hebt opgegeven. Deze inkomsten worden afgetrokken van de bijstandsnorm die voor u geldt. Daarom ontvangt u minder.

Wijzigingen doorgeven
Voor een aanvraag Tozo moest u het netto inkomen doorgeven (en dat van uw partner). Blijkt achteraf dat u toch meer of minder inkomsten had, dan moet u dat doorgeven aan de ISD. Net als andere wijzigingen in uw situatie (bijvoorbeeld een scheiding of verhuizing). Op basis van de nieuwe gegevens berekent de ISD opnieuw de hoogte van de aanvullende uitkering. Daarna wordt een bedrag nabetaald of u moet terugbetalen.

Gegevens wijzigen of situatie veranderd?
Wilt u een correctie doorgeven of is uw situatie veranderd? Bijvoorbeeld omdat u toch meer inkomsten hebt? Geef dit dan door via het contactformulier.

Wilt u de Tozo intrekken?
Als u een aanvraag TOZO heeft ingediend, maar deze in wilt trekken, dan kunt u gebruik maken van het formulier Intrekken TOZO. U kunt deze hier downloaden. U kunt dit formulier ingevuld en ondertekend terugsturen via dit contactformulier. Het formulier Intrekken TOZO kunt u dan als bijlage toevoegen (uploaden).

Telt Tozo mee als inkomen?
Ja, de uitkering telt mee als inkomen over het jaar 2020 en/of 2021 (het jaar waarin u de uitkering ontvangt). U moet dit inkomen dus opgeven bij de belastingaangifte over het jaar 2020 en/of 2021. Heeft u een partner en kent de gemeente u een aanvullende uitkering toe? Dan ontvangt u beiden een deel van deze uitkering. U moet de uitkering dan ook beiden opgeven bij de belastingaangifte. Mogelijk betaalt u of uw partner hierdoor een hoger bedrag aan belasting dan wanneer u geen gebruik maakt van deze regeling.

Boete bij fraude
Blijkt bij controle dat u fraude hebt gepleegd, omdat u onjuiste of onvolledige informatie hebt gegeven? Bijvoorbeeld: hebt u inkomsten verzwegen? Dan moet u de uitkering terugbetalen. Ook legt de gemeente u dan een boete op. Dit kan ook als achteraf blijkt dat u de uitkering onterecht gekregen hebt.

Aanvragen?
U kunt vanaf 1 oktober 2021 geen Tozo meer aanvragen. U kunt gebruik maken van de Bijstand voor zelfstandigen (Bbz).

 

(2.) Tijdelijke ondersteuning noodzakelijke kosten; TONK

Veel mensen hebben het op dit moment financieel moeilijk. Door de coronamaatregelen zijn er banen verdwenen en veel ondernemers kunnen hun werk niet of maar deels uitoefenen. Hierdoor hebben veel mensen minder inkomen dan voorheen. Zij hebben daarom mogelijk moeite om hun woonkosten te betalen. Om hen tijdelijk te helpen is er de TONK.

Wat is de TONK?
De TONK is de Tijdelijke Ondersteuning Noodzakelijke Kosten. Dit is geld van de gemeente voor als u weinig inkomen heeft als gevolg van de coronamaatregelen. En als u hierdoor problemen heeft met het betalen van uw woonkosten. Het gaat dan om de huur of de hypotheekrente, de kosten van bijvoorbeeld elektriciteit, gas en water.
De TONK-uitkering is een vorm van bijzondere bijstand (Participatiewet).

Wat zijn de voorwaarden voor de TONK?
U kunt in aanmerking komen voor een TONK-uitkering als u voldoet aan deze voorwaarden:

 • U heeft in januari, februari, maart, april, mei of juni 2021 ten minste 25% minder inkomen ten opzichte van januari 2020.
 • Dit verlies aan inkomen komt door de coronamaatregelen.
 • U heeft als inwoner van Bergen op Zoom, Steenbergen of Woensdrecht op dit moment als alleenstaande minder dan € 31.340,00 en indien u een huishouden vormt met een partner en/of kinderen € 62.680,00 aan beschikbaar vermogen. Het begrip vermogen gaat bijvoorbeeld om contant geld, geld op de (spaar)rekening van uzelf, uw eventuele partner en kind(eren), en de waarde van beleggingen of cryptovaluta zoals bijvoorbeeld bitcoins.
  Bent u ondernemer? Vermogen in uw onderneming hoeft u niet mee te tellen. Een tegemoetkoming voor vaste lasten (TVL) of voor loonkosten (NOW) ook niet.
 • U woont in een woning waarvan u de hoofdhuurder of de eigenaar bent.


TONK als laatste mogelijkheid
Heeft u misschien recht op een andere financiële regeling of uitkering, zoals een toeslag van UWV op uw WW-uitkering? Dan moet u die eerst aanvragen. Komt u niet in aanmerking voor een andere regeling? Of heeft u met deze regeling erbij nog te weinig inkomen om uw woonkosten te betalen? Dan kunt u recht hebben op de TONK-uitkering.

Bent u ondernemer en heeft u een Tozo-uitkering? Dan kan de TONK hierop een aanvulling zijn.

Hoe hoog is de TONK-uitkering?
Dat hangt af van uw situatie. Om de hoogte van de TONK-uitkering te berekenen kijken we naar:
• de hoogte van uw (woon)kosten, na aftrek van eventuele huur- of woonkostentoeslag;
• uw inkomen op dit moment;

Hoe lang duurt de TONK-uitkering?
U kunt de TONK-uitkering aanvragen tot 1 oktober 2021.
Deze uitkering wordt in 1 bedrag, éénmalig aan u verstrekt.

Aanvragen?
U kunt vanaf 1 oktober 2021 geen Tonk meer aanvragen. 

 

(3.) Ondersteuning voor zelfstandigen in het 4e kwartaal van 2021

Als zelfstandig ondernemer kunt u ook na de coronacrisis een onzekere tijd doormaken. De economie draait weer normaal, maar dat wil nog niet zeggen dat voor u de zaken goed gaan en problemen zijn opgelost. Het is sinds 1 oktober niet meer mogelijk om een Tozo-uitkering of -lening aan te vragen. Misschien heeft u ook nu (financiële) ondersteuning nodig? De gemeente kan u helpen! Dat kan met een uitkering, een lening voor bedrijfskapitaal en met hulp bij de uitvoering van uw bedrijf of bij heroriëntatie.

 

Hulp bij uw bedrijf en heroriëntatie

U heeft vast al nagedacht over uw toekomst. Hoe gaat u verder? Wilt u doorgaan met uw bedrijf of liever stoppen? Wilt u uw bedrijfsactiviteiten aanpassen? Wat heeft u hierbij nodig? De gemeente biedt zelfstandigen verschillende voorzieningen aan. Bijvoorbeeld coaching, verschillende cursussen of begeleiding naar ander werk. U kunt hier gebruik van maken.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de ISD Brabantse Wal. Het telefoonnummer is: 14 0164. Als u vanuit het buitenland belt is het telefoonnummer 0031 164277000.

Ook landelijk en in de regio zijn er verschillende mogelijkheden voor ondersteuning. Op Rijksoverheid.nl kunt u zien welke ondersteuning bij u past.

 

Bijstand voor zelfstandigen (Bbz)

Voor tijdelijke financiële hulp is er het Bbz. Dit is bijstand voor zelfstandigen in de vorm van een uitkering of een bedrijfskapitaal of allebei. De gemeente adviseert en ondersteunt u bij de uitvoering van uw bedrijf. Belangrijk hierbij is dat uw bedrijf of beroep na de periode van bijstand (weer) voldoende inkomsten oplevert. Het moet levensvatbaar zijn. Is het dit niet? Dan kan de gemeente ondersteunen bij de beëindiging van uw bedrijf en met begeleiding naar ander werk. Deze regeling bestaat sinds 2004 en er zijn al veel zelfstandigen mee geholpen.

 

Bbz en Tozo

Heeft u gebruik gemaakt van de Tozo? Dan is het goed om te weten dat het Bbz voor een deel lijkt op de Tozo, maar ook verschilt. Zo zijn enkele voorwaarden voor het Bbz anders dan voor de Tozo. Om de overgang van de Tozo naar het Bbz makkelijker te maken, geldt er in de maanden oktober, november en december 2021 een aangepast Bbz. Wat de mogelijkheden en voorwaarden per regeling zijn, leest u hierna bij ‘Tijdelijke aanpassingen in het Bbz’

 

Tijdelijke aanpassingen aan het Bbz

In het 4e kwartaal van 2021 geldt een aangepaste Bbz-regeling. Deze aanpassingen gelden alleen als u in oktober, november of december een Bbz-uitkering aanvraagt. Het maakt niet uit of u al een bedrijf heeft of juist wilt starten met uw bedrijf. En ook niet of u een Tozo-uitkering heeft ontvangen of niet. Had u vóór 1 oktober 2021 al een Bbz-uitkering en wilt u deze laten doorlopen? Dan blijven voor u de gewone voorwaarden gelden. Voor het Bbz-bedrijfskapitaal gelden de aanpassingen niet.

 

Om welke aanpassingen gaat het?

 1. De uitkering kan met terugwerkende kracht worden aangevraagd;
 2. Het recht op en de hoogte van de uitkering worden per kalendermaand berekend;
 3. Uw vermogen telt niet mee;
 4. De uitkering wordt direct toegekend als gift.

 

 1. Aanvragen met terugwerkende kracht

U kunt de Bbz-uitkering in de periode van 1 oktober tot en met 31 december 2021 voor 1, 2 of maximaal 3 maanden aanvragen. Dit kan met terugwerkende kracht tot de 1e dag van de maand of de maand ervoor. Daarbij geldt dit:

 • U vraagt de uitkering altijd per 1e van de maand aan;
 • In oktober kunt u een uitkering aanvragen voor oktober, november en/of december;
 • In november kunt u aanvragen voor oktober, november en/of december;
 • In december (t/m de 31e) kunt u een uitkering aanvragen voor november en/of december.

 

Vóór 1 oktober geldt de terugwerkende kracht niet. En wilt in 2022 ook nog een Bbz-uitkering? Dan moet u deze opnieuw aanvragen. Hierbij is de dag waarop u meldt dat u de uitkering wilt aanvragen de startdatum van uw uitkering. Er geldt dan geen terugwerkende kracht meer.

 

 1. Uitkering per kalendermaand berekend

De Bbz-uitkering vult uw inkomsten uit uw bedrijf of beroep en andere inkomsten aan. Het bedrag dat u maximaal aan uitkering kunt krijgen hangt af van uw leeftijd en woonsituatie. U geeft bij de aanvraag een schatting van uw inkomsten in de maanden waarvoor u de uitkering aanvraagt. Met deze schatting berekent de gemeente per maand of u recht heeft op de uitkering en op welk bedrag. Dit kan dus per maand verschillen. Voor het Bbz in 2022 geldt dat uw inkomsten in het hele kalenderjaar (achteraf) bepalen of u recht had op de uitkering en op welk bedrag.

 

 1. Vermogen telt niet mee

Voor de uitkering in de maanden oktober t/m december telt zakelijk vermogen en privévermogen niet mee. Wilt u vanaf januari 2022 ook een Bbz-uitkering? Dan gaat de gemeente een vermogenstoets doen. De hoogte van uw vermogen bepaalt dan:

 • of u recht heeft op een uitkering, en
 • of u deze als lening krijgt of als gift.

 

 1. De uitkering is een gift

U krijgt de aanvullende uitkering in de maanden oktober t/m december als gift. Dat betekent dat u het bedrag waarop u die maand recht heeft niet hoeft terug te betalen. Maar ontvangt u die maand meer inkomsten dan vooraf ingeschat? Dan moet u het bedrag dat u teveel heeft gekregen wel terugbetalen. En heeft u te weinig ontvangen? Dan krijgt u een nabetaling.

 

Aantal uren

Voor het Bbz geldt een urencriterium. Bent u al langere tijd zelfstandige? Dan moet u per kalenderjaar minimaal 1225 uur in uw bedrijf of beroep werken. Het zal van de sector waarin u werkt afhangen of u die 1225 uur in 2020 heeft gehaald of in 2021 gaat halen. Hier houdt de gemeente tot op zekere hoogte rekening mee.

 

Levensvatbaarheid van uw bedrijf

Daarnaast bekijkt de gemeente of uw bedrijf levensvatbaar is. Dit is het grootste verschil met de Tozo. U heeft geen recht op een Bbz-uitkering (of bedrijfskapitaal) als de gemeente verwacht dat u na het Bbz niet genoeg kunt verdienen om:

 • van te leven; en
 • uw bedrijf of beroep voort te zetten; en
 • om uw betalingsverplichtingen na te komen.

 

Verwacht de gemeente dat u bedrijf niet levensvatbaar is? Dan heeft u misschien nog wel recht op een beëindigingsuitkering uit het Bbz.

 

Ondernemingsplan

U kunt de gemeente helpen om te bepalen of uw bedrijf of beroep levensvatbaar is. Was u al zelfstandig ondernemer vóór de coronacrisis? Dan wil de gemeente graag uw jaarcijfers van 2019 zien en de meest recente financiële gegevens. En het is handig als u een ondernemingsplan (of overlevingsplan) heeft: hoe ziet u de toekomst van uw bedrijf of beroep? Hoe gaat u genoeg geld verdienen? Deze informatie geeft een goede indruk van de levensvatbaarheid van uw bedrijf.

 

Bedrijfskapitaal

Wilt u een bedrijfskapitaal aanvragen? Daarvoor gelden de aanpassingen in het Bbz niet. De gemeente zal hiervoor gegevens over uw zakelijke en privévermogen vragen. Het maximumbedrag dat u aan bedrijfskapitaal in 2021 kunt lenen is:

 • € 205.410 als u al een bedrijf heeft; en
 • € 37.817 als u een bedrijf wilt starten.

 

Over de lening betaalt u 8% rente. De gemeente maakt afspraken met u over de aflossing van het bedrijfskrediet. Die gaan over de hoogte van het maandelijkse aflossingsbedrag en de tijd die u krijgt om af te lossen. Dat kan maximaal 10 jaar zijn.

 

Zelf kijken of u recht heeft

Een melding en aanvraag doet u digitaal via SOLO.

Doe hier eerst de doelgroep scan, en vervolgens kan de melding worden gedaan.

Het systeem zal aanwijzingen geven over hoe te handelen en zaken te uploaden.

Mocht u hiermee vastlopen dan is er een hulplijn die geraadpleegd en gemaild kan worden: www.ondernemersregelingen.nl/faq

Heeft u waarschijnlijk geen recht op een Bbz-uitkering, maar heeft u wél hulp nodig? Ga dan naar de ISD Brabantse Wal! Er zijn nog meer mogelijkheden om u te helpen. Bel ons op 14 0164

Meer informatie over het Bbz vindt u hier:

 

Laatst bijgewerkt op 05-10-2021

Lees ook