Antwoord op

COVID-19

Regels van ISD Brabantse Wal

Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (TOZO)

De landelijke maatregelen die genomen zijn om de verspreiding van COVID-19 zoveel mogelijk te beperken, heeft geleid tot een behapbare capaciteit ter bestrijding van het virus middels de zorg in de ziekenhuizen. De keerzijde van deze maatregelen is dat veel zelfstandig ondernemers hun werkzaamheden minimaal of zelfs helemaal niet kunnen uitvoeren. Om die reden heeft de overheid als reactie op de maatregelen, tijdelijke regelingen gepresenteerd om de mensen die getroffen worden te ondersteunen. Zo ook de Tijdelijke ondersteuning zelfstandig ondernemers, oftewel Tozo 1. Via deze regeling kunnen zelfstandig ondernemers maximaal drie aaneengesloten maanden financiële ondersteuning krijgen wanneer zij onder het sociaal minimum komen met de inkomsten. Er kan tot 1 juni een beroep gedaan worden op Tozo levensonderhoud, onder de voorwaarden van Tozo 1.

Inmiddels is bekend geworden dat de maatregelen stap voor stap worden versoepeld. Deze stappen zullen er voor zorgen dat langzaamaan ook veel zelfstandig ondernemers stap voor stap weer hun dienstverlening kunnen starten of uitbreiden. Dit zal geleidelijk gaan. Daarom is Tozo 2 afgekondigd op 20 mei jl. Een verlengde van Tozo 1, maar met een paar extra voorwaarden.

Wat zijn de extra voorwaarden voor Tozo 2?

 1. Voor de aanvraag levensonderhoud wordt niet alleen gekeken naar het inkomen van de aanvrager, maar ook het inkomen van de partner wordt mee beoordeeld. Als het huishoudinkomen onder het sociaal minimum (per maand € 1.050,- voor een alleenstaande en € 1.500,- voor samenwonende) komt, kan er aanspraak worden gedaan op Tozo 2 levensonderhoud
 2. Voor de aanvraag voor Tozo 2 lening voor bedrijfskapitaal moet er verklaard worden dat er geen uitstel van (surseance) betaling of faillissement is aangevraagd of verkregen voor de aanvrager, de eigen onderneming of één van de vennoten waarmee samengewerkt wordt.
 3. De hoogte van de aanvraag voor lening bedrijfskapitaal blijft € 10.157,-. Dat wil zeggen dat dit bedrag eenmalig in de periode van maart tot en met augustus mag aangevraagd worden onder de voorwaarden van Tozo 1.
  - Als een ondernemer dit gehele bedrag al heeft aangevraagd in de periode van Tozo 1, mag het niet meer aangevraagd worden in Tozo 2.
  - Als een ondernemer een deel van het bedrag heeft aangevraagd tijdens Tozo 1, mag het restant bedrag aangevraagd worden in Tozo 2
  - Als de ondernemer het bedrag heeft aangevraagd, maar dit is ontoereikend, dan kan de ondernemer een reguliere aanvraag lening bedrijfskapitaal doen via Besluit bijstandsregeling voor zelfstandigen (Bbz)


Hoe kan er een aanvraag ingediend worden voor Tozo 2?

Het is niet zo dat alle ondernemers die een aanvraag voor Tozo 1 levensonderhoud hebben ingediend, automatisch in aanmerking komen voor Tozo 2. Als een ondernemer een Tozo 2 aanvraag wil doen, zal er een nieuwe aanvraag (verlenging) ingediend moeten worden via de website van de gemeente. Dit komt doordat de voorwaarden zijn veranderd en het om een andere periode gaat, waarin de situatie van de ondernemer veranderd kan zijn. De aanvraag dient beoordeeld te worden op basis van deze nieuwe informatie. Tozo 2 kan aangevraagd worden vanaf 2 juni voor een periode van maximaal 4 maanden over de maanden juni tot en met september.

 1. Aanvraag Tozo 2 wanneer er geen Tozo 1 is aangevraagd https://snelbalie.bergenopzoom.nl/TOZO.html

  Gebruik de 1e link indien door u vóór 01-06-2020 geen Tozo Levensonderhoud is aangevraagd. Gebruik deze 1e link ook voor de aanvraag lening bedrijfskapitaal (zowel 1e aanvraag als verhoging tot max. € 10.157,00).

 2. Aanvraag Tozo 2 wanneer er wel Tozo 1 is aangevraagd: https://Snelbalie.BergenopZoom.nl/VTOZO.html

  Gebruik de 2de link alleen voor de aanvraag Verlenging uitkering Tozo Levensonderhoud per 01-06-2020. (U heeft in de periode 01-03-2020 t/m 31-05-2020 al een Tozo Levensonderhoud aangevraagd.)

Een handleiding voor het indienen van een Tozo-aanvraag met DigiD vindt u hier.

Het intrekken van een Tozo-aanvraag kan met dit formulier.

Wijzigingen kunt u doorgeven met het contactformulier.

 

Links
Meer informatie over andere regelingen vindt u ook hier:

Via het KVK Corona loket.
Via de veelgestelde vragen over financiële maatregelen op de website van de Rijksoverheid.
De regelingen van de overheid.
Het Ondernemersplein KVK
Voor horecaondernemingen via Koninklijk Horeca Nederland

Laatst bijgewerkt op 01-07-2020

Lees ook