Antwoord op vragen over het sociaal domein

Eerste maand huur en administratiekosten

Ik heb een woning toegewezen gekregen en ga verhuizen 

In principe hebt u geen recht op bijzondere bijstand voor administratiekosten en de kosten van de eerste maand huur. Als u weet dat u gaat verhuizen, of als u voor het eerst op zichzelf gaat wonen, kunt u voor deze kosten sparen. Dit kan ook als u een inkomen hebt op bijstandsniveau. Heeft u om wat voor reden dan ook niet kunnen sparen, dan kunt u kijken of u het geld kunt lenen. Door de aflossing van de geldlening spaart u dan als het ware achteraf. Als de geldverstrekker een borg wil, kunt u de gemeente om bijzondere bijstand in de vorm van borgtocht verzoeken.

Uitzondering

Onverwachte noodzakelijke verhuizing
Als er sprake is van een onverwachte noodzakelijke verhuizing kan er een uitzondering worden gemaakt. U moet dan denken aan een situatie waarin u zeer plotseling afhankelijk bent geworden van een aangepaste woning en deze zo snel mogelijk moet betrekken. Dat is een situatie waarvoor u niet hoeft te reserveren, omdat u daarmee niet bij voorbaat rekening hoeft te houden. Als u niet alsnog heeft kunnen reserveren nadat de noodzakelijke verhuizing bekend is geworden, kunt u de gemeente vragen om bijzondere bijstand voor deze kosten.

U bent statushouder en heeft een woning toegewezen gekregen
Van een Rva-verstrekking kan niet voor de eerste maand huur en administratiekosten worden gespaard. Er zijn gemeenten die beleid voeren dat in die situatie op bijzondere bijstand wordt verstrekt.

Wat de gemeente heeft bepaald

De gemeente heeft het volgende bepaald over het verlenen van bijzondere bijstand voor de kosten van de eerste maand huur en administratiekosten:

Regels van ISD Brabantse Wal

Als u niet voldoende draagkracht heeft om de kosten te betalen, dan kunt u recht hebben op bijzondere bijstand in de vorm van een lening. Voorwaarde is wel dat het u niet te verwijten valt dat u de kosten niet kunt betalen en dat u niet heeft kunnen sparen voor de kosten. Dat is bijvoorbeeld het geval als:

  • u een asielzoekerscentrum verlaat
  • u na een scheiding de gezamenlijke woning moet verlaten.
  • deelnemen aan een door of namens de gemeente opgezet zorgproject als Housing Firts en Sober Wonen.

Hoogte bijzondere bijstand

De ISD houdt rekening met uw . Voor deze kosten telt al uw inkomen boven de bijstandsnorm als draagkracht. 

De ISD bepaalt de hoogte van de bijzondere bijstand aan de hand van het NIBUD.

Aanvragen

U kunt de bijzondere bijstand digitaal aanvragen.

Geldlening

Als u voor alle kosten een geldlening kunt afsluiten bij de Kredietbank West-Brabant, dan krijgt u geen bijzondere bijstand.

Laatst bijgewerkt op 16-04-2020