Antwoord op vragen over het sociaal domein

Schoolkosten kinderen

In principe hebt u geen recht op bijzondere bijstand voor de schoolkosten van uw minderjarige kinderen, omdat u deze kosten moet betalen van het Kindgebonden budget. Er zijn gemeenten die het beleid voeren dat er toch bijzondere bijstand wordt verstrekt voor een aantal (indirecte) schoolkosten.

Toch bijzondere bijstand?

De gemeente heeft het volgende bepaald over het verstrekken van bijzondere bijstand voor schoolkosten:

Regels van ISD Brabantse Wal

Als uw kind een opleiding of studie volgt, kunt u recht hebben op bijzondere bijstand voor de reiskosten als geen recht bestaat op een studentenreisproduct of het kindgebonden budget hiervoor niet toereikend is. daarnaast moet de enkele reisafstand 10 kilometer of meer bedragen.

Hoogte

De bijzondere bijstand is gelijk aan de kosten van het openbaar vervoer. De gemeente gaat uit van de goedkoopste reismogelijkheid.

Aanvragen

U kunt de bijzondere bijstand digitaal aanvragen.

Laatst bijgewerkt op 31-05-2017