Antwoord op vragen over het sociaal domein

Betaalbaarstelling uitkering 2020

Krijgt u een uitkering van de ISD Brabantse Wal? Zoals een bijstandsuitkering, BBZ, IOAZ of IOAW? Dan zijn dit de data waarop de ISD het geld naar u overmaakt.

Let op: houd er rekening mee dat uw bank meestal nog 2 werkdagen nodig heeft om uw uitkering bij te schrijven op uw rekening.

Over de maand

Betaaldag

Datum

jan-20

maandag

10-02-2020

feb-20

dinsdag

10-03-2020

mrt-20

woensdag

08-04-2020

apr-20

maandag

11-05-2020

mei-20

Vakantietoeslag

woensdag

dinsdag

10-06-2020

23-06-2020

jun-20

vrijdag

10-07-2020

jul-20

maandag

10-08-2020

aug-20

donderdag

10-09-2020

sep-20

vrijdag

09-10-2020

okt-20

dinsdag

10-11-2020

nov-20

donderdag

10-12-2020

dec-20

maandag

11-01-2021