Antwoord op vragen over het sociaal domein

Energietoeslag 2022

Categorie: Nieuws van mijn gemeente
Datum: 22 december 2022

Heeft u een laag inkomen? Dan heeft u misschien recht op een tegemoetkoming in uw energielasten. Heeft u de toeslag voor het jaar 2022 nog niet aangevraagd?
Dit kan nog tot en met 31 december 2022. Informatie en het aanvraagformulier kunt u vinden op deze website.
Na 31 december 2022 is het niet meer mogelijk om de toeslag voor 2022 aan te vragen.

2023
Het kabinet heeft aangekondigd dat er ook voor 2023 een regeling voor energietoeslag zal zijn, waar gemeenten voor hun inwoners gebruik van kunnen maken.
Daar zullen de Brabantse Wal-gemeenten Steenbergen, Bergen op Zoom en Woensdrecht een besluit over nemen als er voldoende duidelijkheid is vanuit het Rijk over de voorwaarden die daarvoor gelden, want die kunnen mogelijk anders zijn als voor de energietoeslag 2022.

In afwachting van deze ontwikkelingen, is het nu niet mogelijk om een aanvraag voor de energietoeslag 2023 in te dienen.
Zodra de benodigde besluiten door de gemeentebesturen zijn genomen zullen die bekend worden gemaakt op deze website, via de pers en social media.