Antwoord op vragen over het sociaal domein

Gemeenten werken hard aan continuïteit hulp ggz-cliënten

Categorie: Algemeen nieuws
Datum: 9 februari 2021
Bron: VNG

Gemeenten zijn hard aan de slag om de continuïteit van de ondersteuning van een deel van haar ggz-cliënten te waarborgen. Deze groep deed in 2020 een aanvraag voor toetreding tot de Wlz per 1 januari 2021, maar ontving niet tijdig een toekenning of afwijzing.

Het gaat vooral om Wmo-cliënten beschermd wonen en Wmo-extramurale ondersteuning.

Verlenging van de Wmo-ondersteuning

Voor veel van deze cliënten liep de Wmo-indicatie af per 1 januari 2021. Gemeenten werken sinds december 2020 zo snel en zorgvuldig mogelijk aan verlenging van de Wmo-ondersteuning om ervoor te zorgen dat cliënten, in afwachting van een besluit voor de Wlz,  niet zonder hulp komen te zitten. Gemeenten stellen zich coöperatief op om deze situatie voor alle cliënten op te lossen, al is het mogelijk dat dit niet in alle gevallen tijdig gebeurt.

Achtergrond

Het aantal aanvragen dat ggz-cliënten in 2020 indienden voor een Wlz-indicatie per 2021 bleek aanzienlijk hoger dan verwacht. Hierdoor is vertraging ontstaan in de toekenning van de Wlz-indicaties door het CIZ én in het daaropvolgende proces van zorgbemiddeling door de zorgkantoren. Gemeenten zijn daarom in december gevraagd om de beschikking van cliënten beschermd wonen of de extramurale Wmo-ondersteuning ambtshalve te verlengen tot 1 juli 2020 en, daarop aansluitend, ook de contractafspraken met de aanbieders.

CIZ-indicatie

Het CIZ geeft uiterlijk in april 2021 een indicatie of afwijzing af voor de aanvragen uit 2020. Het zorgkantoor heeft maximaal 13 weken om na afgifte van de indicatie de zorgbemiddeling af te ronden.

Lees ook