Antwoord op vragen over het sociaal domein

Energietoeslag 2022 Bergen op Zoom

Hoogte inkomen en toeslag

Voor inwoners van Bergen op Zoom zijn de inkomensnormen als volgt :
Netto vergelijkingsnormen bedragen 120% van de geldende bijstandsnorm en/of geldende AOW-norm exclusief vakantiegeld per maand per 01-07-2022:

Gezinssamenstelling 21 jaar tot AOW-leeftijd     Vanaf AOW-leeftijd
Alleenstaand (ouder) € 1.256,07 € 1.513,82
Samenwonend/getrouwd     € 1.794,39 € 2.073,31

 

Netto vergelijkingsnormen bedragen 130% van de geldende bijstandsnorm en/of geldende AOW-norm exclusief vakantiegeld per maand per 01-07-2022:

Gezinssamenstelling 21 jaar tot AOW-leeftijd     Vanaf AOW-leeftijd
Alleenstaand (ouder) € 1.360,75 € 1.639,98
Samenwonend/getrouwd     € 1.943,93 € 2.246,09

 

Voor de inwoners van de gemeente Bergen op Zoom is de hoogte van de Eenmalige energietoeslag 2022 als volgt:

 1. Inwoners van de gemeente Bergen op Zoom met een inkomen lager of gelijk aan 120% van de gestelde inkomensgrens, komen in aanmerking voor een Eenmalige energietoeslag
  van € 1.300,00.
 2. Inwoners van de gemeente Bergen op Zoom met een inkomen hoger dan 120% maar lager of gelijk aan 130% van de gestelde inkomensgrens, komen in aanmerking voor een Eenmalige energietoeslag van € 500,00.

Overige voorwaarden

U kunt de energietoeslag aanvragen als u voldoet aan deze voorwaarden:

 • U bent 21 jaar of ouder.
 • U heeft de Nederlandse nationaliteit of een geldige verblijfstitel.
 • U woont in Bergen op Zoom.
 • U heeft aantoonbaar energielasten.


Aanvraagformulier digitaal

U kunt de Energietoeslag digitaal aanvragen.
Inwoners uit de gemeente Bergen op Zoom kunnen hiervoor deze link gebruiken: digitale aanvraagformulier Bergen op Zoom.
U kunt de energietoeslag aanvragen tot en met 31-12-2022.

Aanvraagformulier zelf uitprinten en invullen

Inwoners van de gemeente Bergen op Zoom kunnen via de volgende link de papieren versie van het aanvraagformulier downloaden

Aanvraagformulier en bewijsstukken indienen:

U kunt het ingevulde formulier met bewijsstukken toesturen naar: ISD Brabantse Wal, Postbus 35, 4600 AA Bergen op Zoom
U kunt het aanvraagformulier met bewijsstukken ook inleveren bij de loketten van:

 • Stadskantoor Bergen op Zoom, Jacob Obrechtlaan 4, Bergen op Zoom
 • Stichting Vraagwijzer, Fabrieksdijk 6, Steenbergen
 • Gemeentehuis Hoogerheide, Huijbergseweg 3, Hoogerheide

Bij deze loketten kunt u ook de papieren versie van het aanvraagformulier afhalen.

Vaak gestelde vragen

Hoe komen we aan uw gegevens?
We hebben uw gegevens omdat u onder andere een uitkering levensonderhoud o.g.v. de Participatiewet, IOAW, IOAZ, Bbz ontvangt van de gemeente Bergen op Zoom. We mogen deze gegevens ook gebruiken voor de energietoeslag.
Zo hebben we vastgesteld dat u recht heeft op de energietoeslag.

Waarvoor is de energietoeslag bedoeld?
De energietoeslag is bedoeld voor betaling van de hoge energierekening. U kunt dit bedrag gebruiken om te besteden aan de betaling van uw maandelijkse energielasten of uw evt. hogere jaarafrekening van uw energieleverancier.
Heeft u dit jaar (nog) geen hogere maandelijkse energierekening of hogere jaarafrekening maar voldoet u wel aan de voorwaarden, dan heeft u ook recht op de energietoeslag. Dit bedrag kunt u dan reserveren voor het moment dat u wel een hogere maandelijkse energierekening of hogere jaarafrekening ontvangt.

Telt de energietoeslag mee als inkomen?
Nee, de energietoeslag telt niet mee als inkomen bij een uitkering, en ook niet voor de toeslagen die u van de Belastingdienst ontvangt. U hoeft deze uitkering dus niet op te geven bij uw eventuele belastingaangifte over 2022.

Worden uw gegevens gecontroleerd?
Ja, de gemeente kan zowel bij de aanvraag als achteraf uw gegevens controleren. De gemeente mag bij andere instanties en personen informatie over u (en uw partner) opvragen die nodig is voor de regeling.
Zo kan de gemeente controleren of u recht heeft op de energietoeslag.
Ook bij een ambtshalve verstrekking kan de gemeente achteraf uw gegevens controleren.

Wat kan er gebeuren als uw gegevens niet kloppen?
Blijkt uit controle achteraf dat u geen recht had op de energietoeslag? Dan moet u die terugbetalen.
Geef het daarom snel aan ons door als u van ons een energietoeslag gaat krijgen of al heeft gekregen, maar daar geen recht op heeft omdat uw inkomstengegevens, waarmee rekening is gehouden bij de besluitvorming, toch hoger blijken te zijn!
Heeft u ons met opzet verkeerde informatie gegeven? Of heeft u de juiste gegevens niet, of niet op tijd doorgegeven? Dan kunt u ook een boete krijgen. Dit willen we voorkomen. Zorg dus dat u alle informatie volledig, juist en op tijd doorgeeft.

Kunt u nog meer energietoeslagen krijgen?
Nee, u heeft recht op de éénmalige energietoeslag van totaal € 1.300,- of mogelijk de energietoeslag van € 500,- (zie hiervoor).
Heeft u echter extra hoge maandelijkse energiekosten of een hoge jaarafrekening, bijvoorbeeld vanwege een ziekte, en kunt u dit niet betalen? U kunt contact opnemen met de ISD Brabantse Wal om te bezien wat de mogelijkheden zijn om u van dienst te zijn.

Eenmalige energietoeslag 2023
Over de eenmalige energietoeslag voor het jaar 2023 heeft de gemeente nog geen besluit genomen, in afwachting van duidelijkheid over de richtlijnen van de centrale overheid. U kunt dus hiervoor geen aanvraag indienen.

Hoe lang duurt het voordat mijn aanvraag is behandeld ?
Deze regeling is redelijk onverwacht ter uitvoering bij de gemeenten ondergebracht. Uiteraard doen de medewerkers van de ISD hun uiterste best om de duizenden inwoners die in aanmerking komen voor de Eenmalige Energietoeslag, zo snel mogelijk te betalen waar ze recht op hebben. Het aantal aanvragen is echter zo overweldigend groot dat het niet altijd lukt om iedereen binnen 8 weken te laten weten wat het besluit op de aanvraag is. Wij vragen uw begrip hiervoor. Zodra er een besluit op uw aanvraag is genomen ontvangt u daarover in elk geval een brief (beschikking).