Antwoord op vragen over het sociaal domein

Energietoeslag 2023

Komt u voor de Energietoeslag 2023 in aanmerking?

Uw netto-inkomen bepaalt of u energietoeslag u krijgt.
De gemeenten Woensdrecht, Steenbergen en Bergen op Zoom keren de energietoeslag van € 1.300,00 euro uit via de ISD Brabantse Wal (ISD-BW) aan de inwoners met een inkomen op of onder de 120% van het sociaal minimum.

Hieronder vindt u een indicatie van het inkomen dat u mag hebben om voor de tegemoetkoming van € 1.300 in aanmerking te komen.

Inkomenstabel 120% van het sociaal minimum (zonder vakantietoeslag)

Leefvorm Maximaal maand inkomen
U bent alleenstaande van 21 jaar tot pensioenleeftijd € 1.386,95
U bent alleenstaande ouder van 21 jaar tot pensioenleeftijd € 1.386,95
U bent gehuwd of samenwonend van 21 jaar tot pensioenleeftijd   € 1.981,34
U bent alleenstaand en gepensioneerd € 1.547,74
U bent gehuwd of samenwonend en gepensioneerd € 2.101,70


De volgende groepen inwoners ontvangen de toeslag automatisch (dus zonder aanvraag):

  • U ontvangt in 2023 een uitkering van de ISD-BW op grond van Participatiewet (bijstand), IOAW, IOAZ, BBZ of bijzondere bijstand voor levensonderhoud;
  • U ontvangt een aanvullende uitkering op uw AOW-uitkering van de sociale Verzekeringsbank op grond van de AIO;
  • U heeft in 2023 een kwijtschelding ontvangen voor de gemeentelijke belastingen;
  •  Wanneer u in 2022 de Energietoeslag heeft ontvangen en uw inkomen voldoet in 2023 aan de inkomensgrens van maximaal 120% van het voor u van toepassing zijnde minimumniveau  

 

De ISD-BW heeft inmiddels aan een grote groep inwoners de energietoeslag automatisch uitbetaald. Inwoners die recht hebben op de automatische verstrekking ontvangen daarover een brief. De ISD- BW kan niet iedereen tegelijk uitbetalen. Dit gaat in delen. Het kan tot half december duren voor deze huishoudens de energietoeslag hebben ontvangen

Digitale aanvraag Energietoeslag 2023

Voor vragen kunt u uiteraard contact opnemen met de ISD BW op telefoonnummer 14 0164.