Antwoord op vragen over het sociaal domein

Tijdelijk Noodfonds Energie opengesteld vanaf 22-01-2024

Waarom is er dit fonds?
Het Tijdelijk Noodfonds Energie is een landelijke regeling voor huishoudens met een laag inkomen en een hoge energierekening. Het Noodfonds helpt mensen om energieschulden te voorkomen. Huishoudens kunnen de steun van het Noodfonds krijgen voor een periode van zes maanden.

Wat doet het Noodfonds?
Het Noodfonds geeft huishoudens steun bij een deel van de energierekening. Het Noodfonds kijkt hoe hoog de energierekening, dus de rekening voor gas, warmte en elektriciteit, is in vergelijking met het inkomen van de volwassen mensen in een huishouden. Als het verschil te hoog is, verlaagt de energieleverancier een deel van de energierekening voor een periode van 6 maanden.

Maakt het uit of ik wel of niet een energietoeslag 2023 van de gemeente heb aangevraagd of ontvangen?
Nee, dat maakt niet uit. De energietoeslag van de gemeente en het Noodfonds staan los van elkaar. De regelingen kennen ook andere inkomensgrenzen en bij het Noodfonds speelt de hoogte van uw maandelijkse energiekosten een belangrijke rol. Het kan dus zijn dat u naast de energietoeslag 2023 van de gemeente ook in aanmerking komt voor een uitkering van het Noodfonds.
Het is ook mogelijk dat u niet in aanmerking komt voor de energietoeslag van de gemeente, maar wel voor een uitkering van het Noodfonds.

Vanaf wanneer is het Noodfonds geopend?
Aanmelding voor het Noodfonds verloopt via de website Tijdelijk Noodfonds Energie
De aanvraagmogelijkheid is vanaf 22-01-2024 opengesteld.