Antwoord op vragen over het sociaal domein

Mondkapjes en zelftesten via gemeenten voor inwoners met lage inkomens

Categorie: Nieuws van mijn gemeente
Datum: 17 december 2021

Het ministerie van VWS stelt gratis mondkapjes en zelftesten beschikbaar aan inwoners met lage inkomens via gemeenten in het kader van het armoedebeleid.
Momenteel worden de voorbereidingen getroffen voor de logistiek en hoe de verdeling onder gemeenten plaats kan vinden. VNG en VWS zijn hierover in gesprek met elkaar. De verwachting is dat deze testen in januari 2022 geleverd kunnen worden. Zodra hier meer over bekend is publiceren we dit op deze website

Lees ook