Antwoord op vragen over het sociaal domein

Wijziging leeftijdsgrens kostendelersnorm naar 27 jaar

Categorie: Nieuws van mijn gemeente
Datum: 20 januari 2023

De kostendelersnorm is een begrip dat gebruikt wordt om te bepalen hoe hoog de bijstandsuitkering is. Wanneer personen met een bijstandsuitkering samenwonen met andere volwassenen, kunnen in sommige gevallen de kosten gedeeld worden. De gemeente gaat er dan van uit dat de kosten samen betaald kunnen worden. Dit betekent dat de bijstandsuitkering verlaagd kan worden.

Vanaf 1 januari 2023 veranderen de regels voor kostendelers.

Wat verandert er?
De leeftijdsgrens waarop huisgenoten meetellen voor de hoogte van de bijstandsuitkering verandert. Die was 21 jaar en wordt 27 jaar. Studenten jonger dan 27 jaar telden al niet mee voor de hoogte van de uitkering, maar vanaf 1 januari 2023 geldt dit ook voor niet-studenten.

Wat betekent dit?
Personen die een bijstandsuitkering ontvangen en met één of meer huisgenoten wonen die jonger zijn dan 27 jaar en geen studie of opleiding volgen, ontvangen vanaf 1 januari 2023 een hogere uitkering. Dit komt door de verhoging van alle uitkeringen per 1 januari 2023. Maar dus ook omdat er bij de berekening van de uitkering geen of minder huisgenoten meetellen.

De ISD Brabantse Wal streeft ernaar de personen op wie deze wijziging van toepassing is, zo snel mogelijk te informeren. Daarbij zal er geprobeerd worden om de wijziging vóór de betaling van de bijstandsuitkeringen van januari 2023 door te voeren. Wanneer dit in sommige gevallen niet lukt, betaalt de ISD een bedrag na en zal de wijziging worden doorgevoerd vóór de betaling van de uitkeringen van februari 2023.